Energie – Marktupdate week 5 – 2020

  

Voor de derde week op rij laat de gasmarkt een flinke daling zien. De oorzaken van deze daling zijn nog hetzelfde als afgelopen periode en worden versterkt door het corona-virus. Dit virus zorgt voor verminderde economische activiteit, wat resulteert in een lagere Chinese vraag naar olie, gas en steenkool. De grootste drijver achter de aanhoudende daling van de gaskoers voor 2021 moet echter gezocht worden in de weersverwachting. Nu er ook voor februari geen winterse temperaturen worden verwacht zullen de voorraden in 2020 weinig worden aangesproken. Dit zal zorgen dat de gasprijs gedurende heel 2020 wordt gedrukt. Met het huidige prijsniveau van 13,90 €/m3 voor de year-ahead gasprijs is de verwachting dat de onderkant wel bereikt is. Immers, de vraag naar aardgas voor de productie van elektriciteit neemt bij dit prijsniveau sterk toe.

De sterke daling van de gasprijs heeft ook haar impact op de elektriciteitstarieven. Naast de lage kostprijs voor aardgas zorgt ook lagere prijs voor CO2-emissierechten dat de productiekosten van elektriciteit zijn gedaald. De CO2 prijs daalde met de markt mee, mede als gevolg van het corona-virus. Een ander drukkend effect op de CO2-prijs was de onzekerheid wat er met Britse CO2-rechten gaat gebeuren nu de Brexit een feit is.

Ook de olieprijs kende afgelopen periode een sterke daling die te wijten is aan een lagere vraag en groeiende olievoorraden. Persbureau Bloomberg meldt dat als reactie hierop de OPEC al productie heeft geschrapt. Ook zijn er geruchten dat de volgende OPEC-vergadering naar voren wordt geschoven om afspreken over verdere productiebeperkingen mogelijk te maken.