Marktupdate week 41 – 2018

 

We zien een correctie op de energiemarkten, deze uit zich met week op week daling van 5,8% voor Baseload CAL-19. Deze daling wordt veroorzaakt door de gedaalde grondstofprijzen. Zo daalde de olieprijs (Brent month-ahead) de afgelopen dagen met 4$ naar een ruime 80$. Een daling op de oliemarkt zorgt traditioneel voor een algehele daling van de verschillende commodity’s. Op de korte termijn (dag)markten ondersteunen de hoge temperaturen en windopwekking de elektriciteitsproductie waardoor de prijzen op de dagmarkt lager waren dan normaal.

Opvallend nieuws afgelopen week kwam uit de hoek van energieproducttent RWE. Zij kondigde aan dat de Claus C centrale vanaf 2020 uit de mottenballen zal worden gehaald. Deze centrale werd in 2012 geopend en in 2014 tijdelijk gesloten als gevolg van de lage energieprijzen. De Claus C centrale behoort tot de meest efficiënte en modernste gascentrales van ons land. Met de ligging vlakbij België kan de centrale een belangrijke rol gaan spelen in het Belgische stroomtekort. Met de daling van elektriciteit beweegt de koers van CAL-2019 zich richting de prijzen van CAL-2020 en CAL-2021 die ook een daling kende van rond de 3%.

De prijs voor aardgas 2019 daalde afgelopen week met 6,9% en staat nu op 23,67€ct/m3. De hoge temperaturen zorgen ervoor dat de vraag naar aardgas lager is dan gebruikelijk. Dit biedt dan direct de ruimte om de voorraden aan te vullen aangezien deze nog steeds niet op het gewenste niveau zijn. Het is zeer uitzonderlijk dat de voorraden in september nog niet voldoende gevuld zijn voor het winterseizoen. Deze achterstand is volledig toe te schrijven aan de zeer koude maand maart van dit jaar.

In onderstaande afbeeldingen is te zien dat de verschillende commodity’s een daling lieten zien. Als oorzaak voor de daling wordt het oplopende handelsconflict genoemd. Ook het feit dat centrale banken, na jaren de economie zeer ruim te hebben gestimuleerd, hun beleid aan het herzien zijn wordt genoemd als oorzaak. Dit beleid moet zorgen dat de economie niet oververhit raakt, maar tempert direct ook de economische groei. Een belangrijk punt in de eurozone is dat de verschillen tussen de eurolanden dusdanig groot is dat één monetair beleid momenteel niet werkt. Zo hebben Duitsland en Nederland behoefde aan een hogere rente om de inflatie niet verder te laten oplopen maar heeft bijvoorbeeld Italië juist behoefde aan een lage rente stand om de werkloosheid te kunnen verlagen. Een inflatie van rond de 2% is nodig om de economie stabiel te houden en kan een recessie voorkomen.