Marktupdate week 21 – 2019

Vorige week was een lichte dalende trend zichtbaar en afgelopen week heeft deze neerwaartse trend zich doorgezet. De gasprijzen op de CAL-20 zijn met een procent gedaald. De dalende trend komt waarschijnlijk voort uit de onrust in het Midden-Oosten en (dalende) invloeden van de olie- en kolenprijs. De aardbevingen die deze week Groningen hebben getroffen hebben lijken weinig effect te hebben op de markt.

De Europese beheerders van het transportnet hebben hun verwachtingen uitgesproken voor de vraag naar opwekking van elektriciteit. Het gaat hier om de vraag naar gas van komende zomer t.o.v. de zomer van vorig jaar. De verwachtingen zijn per land verschillend (meer/minder). Nederland verwacht tien procent minder gas te verbruiken voor de opwekking van elektriciteit. Gemiddeld verwacht Europa hetzelfde als vorig jaar nodig te hebben.  

De termijnprijzen voor elektriciteit zijn deze week licht gedaald. De oorzaak hiervoor is vermoedelijk een resultaat van de licht dalende prijzen voor gas en de dalende trend op de olie- en kolenmarkt. Op korte termijn is de verwachting dat de prijs niet zal stijgen. Het zonnige weer zorgt ervoor dat er meer duurzaam opgewekte elektriciteit beschikbaar komt waardoor de markt onder druk blijft staan.

De dalende trend in de olieprijs en kolenprijs zet zicht voort. Dit kan een gevolg zijn van de Amerikaanse olievoorraden. Deze zijn op het hoogste niveau sinds juli 2017. Anderzijds heeft de olieprijs te maken met de onrust in het Midden-Oosten. . Normaal heeft dit een prijsopwekkend effect, maar dit weegt blijkbaar niet op tegen het nieuws over de oliereserves in Amerika. Aanvullend is er afgelopen week is uit een overleg van de OPEC naar voren gekomen dat er ideeën zijn om de olieproductie te beperken. Hierover wordt echter pas eind juni een definitief besluit genomen. De productiebeperking zou een prijsopdrijvend effect moeten hebben. Of dit daadwerkelijk een prijsopdrijvend effect heeft moet nog blijken.