Marktupdate week 20 – 2019

De gasprijzen noteerden deze week een kleine min. De gasprijzen zitten in een licht dalende trend, waarbij er nog steeds neerwaarts potentieel is. Nieuwe factor hierin is de recent verslechterde handelsrelatie tussen de VS en China. Doordat China uit de VS geïmporteerde LNG extra gaat belasten. Hierdoor is de kans groot dat meer LNG schepen koers zetten naar Europa. Ondertussen begint in Europa het onderhoudsseizoen aan gasleidingen, waardoor de continuïteit van de aanvoer van gas wordt verstoord. Hier wordt in de prijsvorming echter al rekening mee gehouden. Ondertussen ligt de inzet van gascentrales in Nederland momenteel op een hoog niveau. Er zijn maar twee van de vijf kolencentrales in gebruik door de hoge CO2 prijs, waardoor de gascentrales meer productie draaien dan verwacht.

De olieprijs reageerde deze week ook op het handelsconflict tussen de VS en China door onder de grens van $70 per vat te duiken (Brent, month-ahead). Hogere importheffingen leiden tot afremming van de mondiale economische groei, wat een lagere vraag naar olie tot gevolg heeft. De sancties die de VS heeft opgelegd aan Iran zorgen echter voor een zichtbaar lager aanbod van olie. Iran probeert nu in ruil voor het handhaven van het atoomakkoord Europa als afzetmarkt in te zetten. De vraag is of deze strategie zal slagen en of Iran zich op deze manier niet voor de komende jaren buitenspel zet als olieproducent.

In navolging van de gasprijzen lieten ook de elektriciteitsprijzen een lichte daling zien. Dit lijkt een direct resultaat van de daling van de grondstofprijzen voor de productie van elektriciteit. Hierbij speelt vooral de ontwikkeling van de gasprijs een belangrijke rol. Dit speelt een belangrijke rol omdat de inzet van kolencentrales momenteel laag is en de productie van duurzame energie op het gangbare niveau. Dit vertaalt zich ook door in de APX prijs, die deze week licht onder het jaargemiddelde scoorde.

De ontwikkeling van de kolenprijs blijft neerwaarts ondanks een aantrekkende vraag in Azië. De vraag naar kolen in West-Europa ligt op een zeer laag niveau. Dit wordt mede veroorzaakt door de CO2 emissieprijs die boven de €25 per ton blijft bewegen. Dit maakt de inzet van kolen(centrales) duurder dan alternatieve bronnen. Deze week maakte de Europese Commissie bekend dat het 400 miljoen rechten uit het CO2 handelssysteem zal halen, om een overschot aan rechten te voorkomen. De markt had een dergelijke hoeveelheid al zien aankomen en ingeprijsd, zodat een grote reactie van de CO2 emissieprijs uitbleef.