Marktupdate week 19 – 2019

Nadat vorige week de prijzen voor gas en elektriciteit daalden zien we deze week een stijging. Week op week is een stijging tussen de anderhalf (CAL-23) en tweeëneenhalf procent (CAL-20) zichtbaar. Bekeken over een langere periode (35 dagen) is een (sterke) daling tussen de zes (CAL-23) en nul (CAL-20) procent zichtbaar. 

Op de gasmarkt zijn er twee lange termijn ontwikkelingen gaande die belangrijk zijn voor de toekomstige prijsontwikkeling. Eén daarvan is de verschuiving in de productiemix van kolen naar aardgas. Dat deze verschuiving al volop gaande is wordt onderschreven door de verminderde uitstoot van broeikasgassen in Nederland. In 2018 is de uitstoot met twee procent gedaald ten opzichte van 2017. Vergeleken met drie jaar eerder is de broeikasgasuitstoot in 2018 al met drie procent gedaald, terwijl de Nederlandse economie in die periode met acht procent is gegroeid. Dat betekent dat de uitstoot daalt ondanks economische groei. Een mooie prestatie, maar er is ruimte voor verbetering. In het Verenigd Koninkrijk werd geconstateerd dat er een week is gepasseerd zonder elektriciteitsproductie door kolencentrales. Dat gebeurde voor het laatst onder het bewind van Koningin Victoria in 1882.

De afname is vooral te danken aan een daling van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit, zo melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van voorlopige cijfers. De emissiehandel (EU ETS) – het marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen – lijkt te werken. De andere lange termijn ontwikkeling die belangrijk is voor de toekomstige prijsontwikkeling van gas is de mogelijke concurrentiestrijd tussen Rusland en LNG leveranciers. Er komt steeds meer LNG beschikbaar wat voorlopig de vraaggroei – door verschuiving elektraproductie met kolen naar aardgas – tot 2021 ruimschoots zal compenseren. Gezien de hoge Russische gasexporten lijken ze een lange termijn strategie voor ogen te hebben en daarom bewust de prijs laag houden. Een relatief lage gasprijs zal nieuwe investeringen in LNG exportcapaciteit kunnen ontmoedigen ten gunste van het Russische marktaandeel.

De termijnprijzen voor elektriciteit stijgen mee met aardgas. Naast de hogere prijs voor aardgas zijn de tarieven voor CO2 ook iets gestegen. Ook dit zal enige impact gehad hebben op de prijs voor elektriciteit. Voor de lange termijn is het echter lastig om argumenten te vinden voor structureel oplopende marktprijzen. De kolen en gasmarkt blijven namelijk goed bevoorraad.

Bij olie zien we sinds medio april een dalende trend. Brent olie (Jul-2019) heeft ongeveer vijf procent ingeleverd. De oplevende spanning over een mogelijk handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgt voor deze belangrijke prijssturing. Maar er waren meer  prijsdrukkende signalen, zoals verdere groei van de Amerikaanse productie en de bereidheid van Saoedi-Arabië om de productievermindering van Iran op te vangen. Iran wordt door de VS met sancties getroffen.