Energie update week 22 – 2019

De gasprijs van CAL-20 laat een lichte daling zien ten opzichte van vorige week (-0,6%). De gasprijs van CAL-21 – CAL23 laten een minimale stijging zien van tussen 0,5% en 2,6% ten opzichte van vorige week.

Op korte termijn kunnen lagere temperaturen en geplande onderhoudswerkzaamheden aan de opslag in Empden, Noorwegen, het aanbod naar gas kunnen laten doen dalen dit kan zorgen voor een hogere gasprijs.

De verwachting is dat dit geen grote invloed zal hebben op de markt. Dit komt doordat de levering van LNG nog ruim voldoende is. Daarnaast zijn gasvoorraden hoog waardoor er voldoende reserve is.

De LNG-markt laat het afgelopen jaar een flinke groei zien. In totaal arriveerde in het eerste kwartaal van 2019 1,67 miljoen ton vloeibaar gas. Een nieuw record, namelijk vier keer zoveel als het jaar daarvoor.

De wereldwijde productie van LNG neemt sneller toe dan de vraag in Azië waardoor schepen uitwijken naar Europa. Daarnaast is de directe uitvoer van LNG in Nederland gedaald met 75%. Dit betekent dat het meeste LNG wat Nederland binnenkomt in het lokale transportnet wordt geïmporteerd. In totaal gaat het om 1,9 miljard kubieke meter aardgas. (bron Energeia).

In het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen geweest waardoor de markten onder druk blijven staan. Wel zijn er berichten dat er mogelijk ook handelssancties door de Verenigde Staten tegen Europa opgelegd gaan worden.

Door het handelsconflict en onrust op de wereldeconomie neemt het vertrouwen af wat een negatieve impact heeft op de economie.

Ten opzichte van vorige week is de elektriciteitsprijs van CAL-20 met 2% gedaald, een lichte daling. Ook de CAL-21 – CAL-23 prijzen laten het zelfde beeld zien.

Opmerkelijk is dat Duitsland op dinsdag en woensdag netto importeur was van elektra, dit kwam door weinig opwekking van duurzame energie en onderhoud aan centrales.

De olieprijs blijft licht dalen door het handelsconflict. Daarnaast raken de Amerikaanse olievoorraden steeds voller.

De kolenprijs blijft licht dalen door de lage prijs voor olie en de hoge emissieprijzen. Hierdoor stappen producenten over op aardgas om elektriciteit op te werken. Wellicht komt daar verandering in nu de Britse premier Theresa May haar aftreden heeft aangekondigd. Hierdoor neemt de onzekerheid over een no-deal BREXIT weer toe.

Een no-deal zorgt ervoor dat de Britse CO2 emissierechten geen waarde meer hebben in Europa. In dit scenario worden de Britse CO2 emisssierechten vermoedelijk masseel verkocht wat de prijs zal doen laten dalen. Door het nieuws dat de Britse premier gaat aftreden is dit scenario niet onwaarschijnlijk. Afgelopen dagen lieten de CO2-prijzen een lichte daling zien.