Energie – Marktupdate week 1 – 2021

De gasprijzen stabiliseerden zich rond de jaarwisseling. December kenmerkte zich door aantrekkende grondstofprijzen onder aanvoering van een stijgende olieprijs en een positief sentiment op de financiële markten. De explosieve situatie in de Verenigde Staten en onzekerheid rondom de gemuteerde versie van het corona virus zorgen echter voor onzekerheid over de groeiverwachting van 2021. Omdat de olieprijs gevaar liep om weer onder de psychologische grens van $50 per vat te duiken, maakte Saudi-Arabië bekend zichzelf een extra productiebeperking van 1 miljoen vaten per dag op te leggen. De olieprijs reageerde goed op dit nieuws en steeg week op week met ruim 5% naar $54,38 (Brent, month-ahead).

De gasprijzen hebben nog wel steeds te maken met een lage aanvoer van LNG waardoor er meer dan gebruikelijk gebruik moet worden gemaakt van de gasreserves. Al met al hebben deze invloeden met name effect op de termijnprijzen van 2022 en in mindere mate op de termijnprijzen van 2023 en verder. 

Ook de elektriciteitsprijzen kenden een redelijk stabiele week. Waar de baseloadprijzen 1% a 2% stegen daalden de peakloadprijzen. Opvallend hierbij is de flinke daling van de CAL-24 prijs (-10,1%), die hiermee nu onder de prijs van CAL-22 ligt. Het is overigens wel gebruikelijk dat er met de jaarwisseling een verschuiving in kalenderprijzen plaatsvindt. Dit komt onder meer door de verschuiving van het leidende kalenderjaar van in dit geval CAL-21 naar CAL-22. 

De elektriciteitsprijzen ondervinden momenteel ondersteuning van de CO2 emissieprijs en de kolen- en gasprijzen. Vooral de CO2 emissieprijs trekt in de laatste twee weken flink aan en sloot gisteren op €34,76 per ton. Duidelijkheid over de Brexit en een opwaarts sentiment liggen hieraan ten grondslag. De prijzen van kolen en gas lijken ook mee te stijgen met het opwaartse sentiment. Dit zorgt voor een toenemende volatiliteit, omdat de instabiele marktsituatie in korte tijd kan zorgen voor flinke stijgingen en dalingen van de grondstofprijzen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie