Energie – Marktupdate week 2 – 2021

Na een bijzonder volatiele week voor aardgas, waarbij met name het eerste maandcontract aan het begin van de week een behoorlijke prijsrally liet zien, is de prijs gestegen. Afgelopen dinsdag liet de markt haar grillige kant zien met prijsfluctuaties van 30% intraday en 10% day to day. Volgens marktkenners waren leger rakende gasbergingen en LNG tankers die Europa ontwijken voor Azië onder andere de oorzaken van de prijsopdrijving. De extreme beweging die de markt op dinsdag liet zien had volgens meerdere deskundigen met name een speculatief karakter, de markt is inmiddels weer afgekoeld. De marktprijs voor CAL 2022 is gestegen met 2,0% tot 0,1603 €/m3, exclusief opslagen.

Ook de Europese elektriciteitsmarkt kende een volatiele week. De Peakload elektriciteit prijzen zijn licht gedaald en met name de langere termijn Baseload prijzen lieten een sterke daling zien. De korte termijn prijzen blijven echter relatief hoog op dit moment wat met name werd veroorzaakt door de hoge gasprijzen en hoge Co2 prijs. De marktprijs van Peakload van elektriciteit voor CAL 2022 is gedaald met 0,4% tot 54,53 €/MWh, exclusief opslagen.

De Co2 prijzen noteren op dit moment ruim boven de €30,00 per ton ondanks de winstnemingen van de afgelopen dagen, het lijkt dat €35,00 per ton de nieuwe technische drempel is geworden.

Ook de olieprijs (Brent) heeft afgelopen week een behoorlijke stijging laten zien en noteert nu rond de $56,00 per vat. De voorraden benzine en destillaten zijn in de Verenigde Staten met meer dan 4 miljoen toegenomen waarbij de voorraad ruwe olie wederom daalde. Een sterker wordende dollar weerhield de olieprijs ervan verder op te lopen. Een heroplevend virus in verschillende regio’s blijft boven de markt hangen en de tijd zal leren wat voor impact dit zal hebben.

Energie – Marktupdate week 1 – 2021

De gasprijzen stabiliseerden zich rond de jaarwisseling. December kenmerkte zich door aantrekkende grondstofprijzen onder aanvoering van een stijgende olieprijs en een positief sentiment op de financiële markten. De explosieve situatie in de Verenigde Staten en onzekerheid rondom de gemuteerde versie van het corona virus zorgen echter voor onzekerheid over de groeiverwachting van 2021. Omdat de olieprijs gevaar liep om weer onder de psychologische grens van $50 per vat te duiken, maakte Saudi-Arabië bekend zichzelf een extra productiebeperking van 1 miljoen vaten per dag op te leggen. De olieprijs reageerde goed op dit nieuws en steeg week op week met ruim 5% naar $54,38 (Brent, month-ahead).

De gasprijzen hebben nog wel steeds te maken met een lage aanvoer van LNG waardoor er meer dan gebruikelijk gebruik moet worden gemaakt van de gasreserves. Al met al hebben deze invloeden met name effect op de termijnprijzen van 2022 en in mindere mate op de termijnprijzen van 2023 en verder. 

Ook de elektriciteitsprijzen kenden een redelijk stabiele week. Waar de baseloadprijzen 1% a 2% stegen daalden de peakloadprijzen. Opvallend hierbij is de flinke daling van de CAL-24 prijs (-10,1%), die hiermee nu onder de prijs van CAL-22 ligt. Het is overigens wel gebruikelijk dat er met de jaarwisseling een verschuiving in kalenderprijzen plaatsvindt. Dit komt onder meer door de verschuiving van het leidende kalenderjaar van in dit geval CAL-21 naar CAL-22. 

De elektriciteitsprijzen ondervinden momenteel ondersteuning van de CO2 emissieprijs en de kolen- en gasprijzen. Vooral de CO2 emissieprijs trekt in de laatste twee weken flink aan en sloot gisteren op €34,76 per ton. Duidelijkheid over de Brexit en een opwaarts sentiment liggen hieraan ten grondslag. De prijzen van kolen en gas lijken ook mee te stijgen met het opwaartse sentiment. Dit zorgt voor een toenemende volatiliteit, omdat de instabiele marktsituatie in korte tijd kan zorgen voor flinke stijgingen en dalingen van de grondstofprijzen.

Energie – Marktupdate Week 52 – 2020

De aardgasprijs is de afgelopen week weer fors gestegen. De aanhoudende stijging van de Aziatische LNG prijzen is hier de hoofdoorzaak van, sinds half november is de Aziatische gasprijs met ongeveer 60% gestegen tot boven de 30 €/MWh. Europese korte termijn gasprijzen liggen rond de 17 €/MWh waardoor veel schepen met LNG momenteel richting Azië gaan om te kunnen profiteren van de hoge prijzen daar. Nog altijd zijn de Europese gasbuffers goed gevuld en bij het uitblijven van een strenge winter zal de huidige opwaartse trend tot begin 2021 kunnen aanhouden. De marktprijs voor Cal 2021 is gestegen met 5,9% tot 0,1575 €/m3, exclusief opslagen.

Elektriciteit is afgelopen week rond de 3% gestegen. De afgelopen weken zagen we de wind productie weer toenemen wat zorgde voor lagere dagprijzen. De termijn prijzen blijven echter opwaarts bewegen en de markt verwacht op dit moment nog geen correctie. De feestdagen zorgen doorgaans voor een lagere energievraag wat wordt versterkt door de huidige weersvoorspelling van bovengemiddelde temperaturen tot de jaarwisseling.  De marktprijs van Peakload van elektriciteit voor Cal 2021 is gestegen met 2,7% tot 53,39 €/MWh, exclusief opslagen.

De afgelopen week werd het Verenigd Koninkrijk geïsoleerd door een gemuteerde variant van het corona virus. Ondanks dat de vaccinatie programma’s in veel landen worden opgestart blijft de dreiging van de pandemie op de mondiale economie hoog.    De olieprijs (Brent) verloor rond de 3% aan waarde. De verwachting vanuit de markt is dat de olieprijs weer onder de 50 $/vat gaat komen door de vraag uitval van kerosine en diesel vanuit de VK. Een groot aantal landen besloten het vlucht en vrachtverkeer vanuit de VK deze week te schorsen. Gezien de recente ontwikkelingen is er twijfel over het reeds in geprijsde vraagherstel.

Energie – Marktupdate Week 51 – 2020

De gasprijs is wederom gestegen afgelopen week. De voornaamste reden hiervoor is nog immer de prijsstijging in Azië. De vraag naar gas vanuit Azië blijft groot. De hoge vraag naar gas in Azië komt door het weerbeeld. Afgelopen woensdag is de stijging van de afgelopen weken tot stilstand gekomen. Dit komt met name door de weersvoorspelling, er komt een warme periode aan. Daarnaast naderen we het einde van jaar en zijn veel bedrijven tijdens de kerstperiode gesloten en door de lockdown wordt de teruglopende vraag versterkt. De marktprijs voor kalenderjaar 2021 is gestegen met 2,9% tot 0,1458 €/m3, exclusief opslagen.

Elektra is afgelopen week rond de 2% gestegen. Er zijn met name op interconnectiegebied (De verbinding van de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetwerken met het buitenland voor import en export van energie) de nodige uitdagingen. De Cobra kabel tussen Nederland en Denemarken is nog niet gerepareerd, het slechte weer op zee zorgt hiervoor de nodige vertraging en ook de BritNed kabel die vorige week buiten gebruik raakte zal niet voor 1 februari 2021 operationeel zijn. Tussen België en Duitsland is ook een nieuwe kabel in storing geraakt. Al deze storingen hebben de nodige impact op de Europese handelsmarkten voor elektriciteit. De marktprijs van Peakload van elektra voor kalenderjaar 2021 is gestegen met 3,2% tot 51,10 €/mWh, exclusief opslagen.

Woensdag kwam er ook een einde aan de stijging van de Co2 prijzen. Volgens handelshuis Energi Danmark kwam dit met name door winstnemingen, het algemene sentiment blijft positief gezien een verminderd aanbod en hogere klimaatdoelstellingen vanuit de EU.

De olieprijs zet zijn stijging door en is sinds oktober dit jaar met meer dan 30% gestegen. Met name het optimisme van aanhoudend herstel door de verwachte vaccinaties speelt hier een grote factor in. De recente opleving komt door een grotere daling van het aantal ruwe olievoorraad in de Verenigde Staten.

Energie – Marktupdate 50 – 2020

De gasprijs is hard gestegen de afgelopen week. Volgens analisten ligt de hoofdreden bij het aanbod van Franse kernenergie de komende winter. Een groot deel van de Franse reactoren zal buiten werking zijn. Marktkenners noemen de prijsstijgingen in Azië als belangrijke reden voor de Europese stijging van de gasprijzen. Door een koude periode en het verlangen in Azië om de luchtkwaliteit te verbeteren is de vraag naar gas daar op dit moment groot. Deze vraag wordt met name ingevuld met LNG, dit zorgt voor krapte op de Europese markt en stijgende gasprijzen. De verwachting is dat temperaturen volgende week in Europa wat omhoog gaan, waardoor de korte termijn prijzen wat zullen dalen. De marktprijs voor CAL-21 is gestegen met 8,1% tot 0,1417 €/m3, exclusief opslagen.

Ook deze week weer een forse stijging van de elektriciteit prijzen. Net als afgelopen week wederom een aantal momenten die doen denken aan een Dunkelflaute (zie markupdate week49). Hierdoor kwam afgelopen dinsdag in de avonduren de prijs per megawattuur boven de €150 op de day ahead markt. Import en Export van energie wordt op dit soort momenten steeds belangrijker. Dit gaat over het algemeen goed volgens een marktkenner, echter is woensdag de BritNed verbinding buiten gebruik geraakt. Voor meer informatie over weer invloeden en andere markt onderwerpen, bekijk ook eens ons Webinar op https://ctenergy.nl/category/nieuws/. De marktprijs van Peakload van elektra voor CAL-21 is gestegen met 1,4% tot 49,51 €/MWh, exclusief opslagen.

Europese regeringsleiders hebben ingestemd met een verhoging van de klimaatdoelstelling tot een Co2 reductie van 55% in 2030. De prijs voor Co2 emissierechten noteert nu rond de €30,47 per ton en de verwachting is dat dit richting de €31,00 per ton kan gaan.

Tevens is er een enorme opbouw van olievoorraden in de Verenigde Staten en stijgende steenkolen prijzen. Ondanks dat er in de markt optimisme is over de introductie van covid19 vaccins meldde de EIA (Energy information Administration) een stijging van 15,2 miljoen vaten olie, de op een na grootste stijging  van olievoorraden ooit. Lage voorraadniveaus in Europa en prijsstijgingen op andere markten worden genoemd als oorzaken voor de stijging van de kolen prijzen.

Energie – Marktupdate week 49 – 2020

De gasprijs is na de behoorlijke stijging van afgelopen week licht gedaald. De daling is met name te wijten aan de Amerikaanse prijzen die onder druk staan en dat werkt weer door via LNG-prijzen. Ook komt er volgens marktkenners een grote hoeveelheid LNG richting Europa. Tevens speelt het milde weer mee aan de neerwaartse prijsdruk van de afgelopen week, de voorspellingen geven echter aan dat de kou volgende week weer terug keert. De marktprijs voor kalenderjaar 2021 is licht gedaald met 1% tot 0,1311 €/m3, exclusief opslagen.

OPEC+ besluit om de productie in Q1 2021 slechts geleidelijk te verhogen. De markt had dit besluit al in geprijsd en volgens marktkenners is het plafond dan ook op korte termijn in zicht. Vooruitkijkend naar 2021 is de verwachting dat de olieprijs gevangen zal blijven in een smalle bandbreedte.

De elektriciteitsprijzen stegen deze week verder na de behoorlijke stijging van de afgelopen week. De elektriciteitsmarkt kende deze week enkele dagen wat men noemt een ‘Dunkelflaute’; windstil, koud en donker. Op dit moment worden deze periodes overbrugd met kolen- en gascentrales, wat leidt tot hogere prijzen. Daarbij werd er duurzame opwekking geïmporteerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Volgens de huidige weerberichten wordt er volgende week weer zo’n periode verwacht. De marktprijs van Peakload van elektra voor kalenderjaar 2021 is gestegen met 1,1% tot 47,65 €/MWh, exclusief opslagen.

De prijs voor Co2-emmisierechten nadert de € 30,00 per ton. De Europese Commissie is een onderdeel van de prijsstijging. Er kunnen namelijk in januari geen Europese veilingen plaatsvinden van de nieuwe fase 4-rechten. Fase 4-rechten emissierechten worden toegekend in fasen vanuit de Europese Commissie. In fase 4 zitten de loopjaren 2021 en 2022, elke fase kan andere voorwaarden en eisen hebben vanuit de EC. Tevens heeft de Europese Commissie de afgifte van gratis emissierechten uitgesteld. Ook heeft de stijgende prijs voor olie en hogere koersen voor op de aandelenmarkt een prijsopdrijvend effect. 

Energie – Marktupdate week 48 – 2020

De gasprijzen stegen deze week flink, waarbij de prijs voor het kalenderjaar 2021 een plus noteerde van bijna 5%. De stijging lijkt vooral het resultaat te zijn van een flink positief sentiment dat op de financiële en commoditymarkten regeert. Na maanden van onzekerheid wordt nieuws rondom het coronavaccin en de presidentsverkiezingen in de VS vertaalt in een rooskleuriger toekomstperspectief. De Dow Jones bereikte deze week voor het eerst een puntentotaal van boven de 30.000 punten en ook andere beurzen staan momenteel op recordhoogtes. Ook de olieprijs weet hiervan te profiteren. Week op week steeg de olieprijs (Brent, month-ahead) ruim 8% en staat met $47,80 /vat dicht bij de grens van $50. Wanneer de luchtvaartsector weer gaat aantrekken en de industrie haar productie opschroeft, zal de vraag naar olie flink toenemen.

Wel dringt de vraag zich op of dit zeer positieve sentiment gerechtvaardigd is. Het toekomstperspectief is verbeterd, maar de huidige situatie in Europa en de Verenigde Staten is nog zeer onstabiel. Het aantal coronabesmettingen stijgt nog steeds hard en het is nog onduidelijk wanneer coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. Met de publicatie van de jaarcijfers in aantocht zal de financiële impact van het virus op de economie weer meer onder de aandacht komen en ook is de verwachting dat de echte gevolgen voor de economie pas deels komend jaar duidelijk worden. Het huidige positieve sentiment is dus broos en kan snel omslaan.

De elektriciteitsprijzen ondervonden deze week opwaartse druk van grondstofprijzen en de beperkte beschikbaarheid van duurzame energie. Naast een stevige prijsstijging van gas steeg de prijs voor kolen deze week met 13,5%. De aantrekkende olieprijs en de beperkte beschikbaarheid van kolen in Europa zette de prijs onder druk. Door het lage aanbod van windenergie was de afhankelijkheid van gas- en kolencentrales deze week ook nog eens groot. Dit vertaalde zich met name door in de spotmarkt van elektriciteit, waar de prijs de afgelopen dagen boven de €50 per MWh lag.

De prijs van CO2 emissierechten kende deze week een stijgend verloop en staat met €28,10 per ton 6,5% hoger dan vorige week. De naderende Brexit en het positieve marktsentiment drijven de prijs omhoog. Onzekerheid over de afloop van de Brexit-onderhandelingen is van invloed op de prijsontwikkeling van CO2 emissierechten. Komende maand zal uitwijzen of het Verenigd Koninkrijk tot een akkoord kan komen met de EU om een harde Brexit te voorkomen.

Energie – Marktupdate week 47 – 2020

Waar begin deze week de aardgasmarkt geleidelijk nog opliep kende deze de afgelopen dagen juist een zeer sterke daling. Het huidige prijsniveau van 2021 gaat nu zelfs richting het niveau van maart, tijdens de volledige lockdown. Vorige week schreven wij al dat de waarschijnlijke winst van Joe Biden de markten omhoog duwde. Nu in ieder geval de media Biden heeft uitgeroepen tot nieuwe president steunde dit het positieve sentiment alleen nog maar verder. Daasnaast verschijnt bijna dagelijks een artikel dat er een Coronavaccin aanstaande is, wat ook heeft bijgedragen aan de jubelstemming op in ieder geval de financiële markten.. De laatste dagen lijkt het realisme echter terug te komen. Een Coronavaccin is nog ver weg en zelfs als deze er is duurt het nog maanden voordat er voldoende dekking is bereikt om de economieën weer volledig te laten draaien en zo de vraag naar energie weer zal toenemen.

Mede vanwege het zachte weer en voldoende wind zijn de gasvoorraden goed gevuld. Dit zorgt voor een lagere vraag naar gas op korte termijn en werkt ook door naar de futuresprijzen van gas. De oliemarkt ondervindt wel steun aan het nieuws over het Coronavaccin. De markt kende de afgelopen periode een sterke stijging terwijl de vraag, voornamelijk door minder vervoer, substantieel lager is. De vraaguitval is de afgelopen maanden opgevangen door een verminderde productie van de OPEC+ landen, maar dit bestand is zeer broos. Zeker nu deze situatie nog even aan lijkt te gaan houden.

Met de forse daling van aardgas daalt ook de prijs voor elektriciteit, al bleef deze beperkt tot ruim 1% voor Cal-21. De gasprijzen daalde weliswaar hard, maar de CO2- en olieprijs daalden deze week niet. Dit heeft ervoor gezorgd dat de elektriciteitsmarkt enigszins op niveau blijft. De hoeveelheid uit te geven CO2-uitstootrechten zal vanaf 2021 jaarlijks met 2,2% afnemen. Hierdoor zal de prijs van deze rechten naar verwachting de komende jaren verder stijgen.

Energie – Marktupdate week 46 – 2020

Heus energiegeweld brak los deze week op de verschillende markten. Berichtgevingen over de waarschijnlijk winnende president Joe Biden en de positieve testresultaten van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus zorgde voor oplevingen en dalingen. Ondanks al deze schommelingen is de marktprijs van aardgas voor CAL-21 met twee procent licht gedaald tot 0,1348 €/m3, exclusief opslagen.

Deze daling is vooral van toepassing op de korte termijn prijs, waar veel neerwaartse druk werd geleverd door het weer. De temperaturen liggen namelijk hoger dan het gemiddelde. Daarnaast wordt er veel wind verwacht in Noordwest-Europa wat zal zorgen voor veel opwek door windmolens. Deze twee factoren, de hogere temperaturen en de duurzame windenergie, zorgen ervoor dat er minder vraag is naar aardgas; om te verwarmen en om elektriciteit mee te produceren.

Het voornaamste spektakelstuk was te zien op de oliemarkt; de prijs van ruwe olie steeg met 10 procent. Deze stijging zorgde ervoor dat een vat Brent olie net onder de 44 $ bleef. Een flinke stijging, maar de prijs van een vat olie komt nog niet in de buurt van de bedragen van vóór de coronapandemie. De prijs van een vat Brent olie lag toentertijd rond de 70 $ per vat.

De oorzaak van deze stijging is tweeledig. Aan het begin van deze week begonnen handelaren namelijk al met het inprijzen van het vooruitzicht dat de nieuwe president van de Verenigde Staten Joe Biden zou worden. Gecombineerd met dit vooruitzicht kwam het positieve nieuws over het al eerdergenoemde coronavaccin er bij.

Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN Amro, stelt dat voornamelijk de hoop op een vaccin de markt doet opleven, het opwaartse potentieel is nog beperkt. Mocht er namelijk een vaccin komen, dan komt de ‘normale’ situatie niet in één klap terug.

De elektriciteitsmarkt was ook onderhevig aan het tumult van deze week, maar hier geldt bijna hetzelfde; weinig invloed op de marktprijzen. Voor de lange termijn zijn de prijzen enkele procenten gestegen, maar voor de korte termijn is er niet veel veranderd. De marktprijs van PeakLoad van elektriciteit voor CAL-21 is 45,45 €/MWh, exclusief opslagen.

Interessanter te benoemen is de enorme impact van de EUA CO2-emissierechten op de prijs van elektriciteit. Door het nieuws van een mogelijk coronavaccin schoten de prijs hiervan omhoog tot boven de 26 €/ton-co2, waarbij de prijs een week ervoor nog op de 23 €/ton-co2 lag. De markt komt vandaag weer wat tot rust, maar het is niet uit te sluiten dat zulke fluctuaties vaker gaan voorkomen. Een mogelijk prijsopdrijvende factor is de ambitie van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, oftewel; over dertig jaar mag er per saldo geen CO2 meer worden uitgestoten.

Donderdag 12 november kwam het nieuws naar buiten dat, op de weg naar een klimaat neutrale Europese Unie, er een tussendoel in 2040 moet worden afgesproken. Op dit moment is er al een tussendoel in 2030, namelijk een emissiereductie van 40 procent, wat waarschijnlijk wordt verhoogd naar 55 procent. Een tussendoel van 2040 is dus geopperd, maar niet door de lidstaten zelf.

De lidstaten willen namelijk niet zo’n tussendoel, maar de Europese Commissie wel. De Commissie heeft zichzelf veel macht toegeëigend in de weg naar een CO2 vrije Unie, hierdoor heeft zij veel macht en mogelijkheden. Via zogeheten ‘gedelegeerde handelingen’ kan de Commissie zelf tussendoelen instellen. De lidstaten zijn het hier echter mee niet eens en willen dat deze macht wordt ingeperkt, hiervoor zou de klimaatwet moeten worden aangepast.

Of dit gaat gebeuren is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de prijs van emissierechten gaan stijgen wanneer de tussendoelen moeten worden gehaald. Een hogere prijs van emissierechten moet grote uitstoters van CO2 er toe dwingen minder CO2 te gaan uitstoten, dus met ‘schonere’ alternatieven te komen. Om dit in een stroomversnelling te brengen wordt er al tijden gespeculeerd over een bodemprijs voor deze emissierechten. Het idee hierachter is, is dat de emissierechten dan minder beïnvloed worden door de markt. Wanneer dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is onduidelijk.

Energie – Marktupdate week 45 – 2020

Vorige week zagen we een sterke week op week daling bij zowel aardgas als elektriciteit. De corona maatregelen kregen weer greep op de energieprijzen, wat ook tijdens de eerste coronagolf het geval was. Deze week lijkt het erop dat er voorzichtig al rekening gehouden wordt met een winst voor Bidon bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. ABN AMRO verwacht dat beleid onder leiding van de Democraten de komende jaren zal kunnen resulteren in een aanzienlijk sterkere Amerikaanse economie. Dit is positief voor grondstoffen in het algemeen, vooral als de Chinese groei veerkrachtig blijkt. Bovendien verwacht ABN AMRO ook dat de Amerikaanse reële rente in 2021 negatief zal blijven of verder zal dalen. Dit ondersteunt de grondstofprijzen vanwege de historische negatieve relatie tussen beide. Deze effecten komen tot stand op de langere termijn en dit effect zien we ook terug in de CAL producten van aardgas. We zien een plus voor CAL-21, 22, 23 en 24. Waarbij CAL-23 en 24 het sterkst stijgen, beide bijna vier procent.

OLIE

Op 30 november komt de OPEC weer voor haar halfjaarlijks overleg samen. De dag daarna worden de OPEC-leden vergezeld door de niet-OPEC olieproducenten – onder leiding van Rusland – (gezamenlijk OPEC+) om hun productieakkoord te evalueren en mogelijk aan te passen. Tijdens deze overleggen proberen de olieproducenten overeenstemming te bereiken over de olieproductie, met als doel een goede balans tussen vraag en aanbod te realiseren. Zo heeft de OPEC+ voorkomen dat de olieprijs lang tussen de 20 en 30 dollar bleef schommelen zoals half maart en eind april het geval was.

In het OPEC+-productieakkoord is afgesproken dat de productieverlagingen zouden moeten worden afgebouwd vanaf januari 2021. De huidige productiebeperking van 7,7 miljoen vaten per dag moet vanaf dat moment worden afgebouwd naar ‘slechts’ 5,8 miljoen vaten per dag tot april 2022. Deze afspraak wordt op 30 november en 1 december geëvalueerd.

De daling die we vorige week communiceerden, is deze week vrijwel volledig teniet gedaan. De termijnmarkten voor elektriciteit lieten zich deze week vooral sturen door de aardgasmarkt en de prijs voor CO₂. We zien dan ook een stevige stijging van de termijnproducten. Toch verwachten we dat de stroom- en emissieprijzen de komende tijd onder druk blijven staan. De stevige beperkende coronamaatregelen die in heel Europa worden geïmplementeerd zorgen voor neerwaartse druk.

Geperste lucht als batterij?

Eén van de grootste uitdagingen in de energietransitie is het balanceren van opwek en afname. De opslag van energie gaat hierin een belangrijke rol spelen. Voor deze opslag zijn diverse (deel)oplossingen die in gang zijn gezet en deze week wordt er weer één aan toegevoegd. De financiering voor een project in Groningen om energie op te slaan door middel van geperste lucht is vrijwel rond. Op meerdere plaatsen ter wereld staan dergelijke systemen, die door het leven gaan als compressed air energy storage (CAES). De installatie in Groningen zou ruwweg 3 à 4 GWh aan opslagcapaciteit moeten krijgen. De generator zou een vermogen krijgen van rond de 300 MW. Als alles doorgaat als gepland zou de ingebruikname plaats kunnen hebben in 2025.