Artikelen door marktupdate

Energie – Marktupdate week 2 – 2021

Na een bijzonder volatiele week voor aardgas, waarbij met name het eerste maandcontract aan het begin van de week een behoorlijke prijsrally liet zien, is de prijs gestegen. Afgelopen dinsdag liet de markt haar grillige kant zien met prijsfluctuaties van 30% intraday en 10% day to day. Volgens marktkenners waren leger rakende gasbergingen en LNG […]

Energie – Marktupdate week 1 – 2021

De gasprijzen stabiliseerden zich rond de jaarwisseling. December kenmerkte zich door aantrekkende grondstofprijzen onder aanvoering van een stijgende olieprijs en een positief sentiment op de financiële markten. De explosieve situatie in de Verenigde Staten en onzekerheid rondom de gemuteerde versie van het corona virus zorgen echter voor onzekerheid over de groeiverwachting van 2021. Omdat de […]

Energie – Marktupdate Week 52 – 2020

De aardgasprijs is de afgelopen week weer fors gestegen. De aanhoudende stijging van de Aziatische LNG prijzen is hier de hoofdoorzaak van, sinds half november is de Aziatische gasprijs met ongeveer 60% gestegen tot boven de 30 €/MWh. Europese korte termijn gasprijzen liggen rond de 17 €/MWh waardoor veel schepen met LNG momenteel richting Azië […]

Energie – Marktupdate Week 51 – 2020

De gasprijs is wederom gestegen afgelopen week. De voornaamste reden hiervoor is nog immer de prijsstijging in Azië. De vraag naar gas vanuit Azië blijft groot. De hoge vraag naar gas in Azië komt door het weerbeeld. Afgelopen woensdag is de stijging van de afgelopen weken tot stilstand gekomen. Dit komt met name door de […]

Energie – Marktupdate 50 – 2020

De gasprijs is hard gestegen de afgelopen week. Volgens analisten ligt de hoofdreden bij het aanbod van Franse kernenergie de komende winter. Een groot deel van de Franse reactoren zal buiten werking zijn. Marktkenners noemen de prijsstijgingen in Azië als belangrijke reden voor de Europese stijging van de gasprijzen. Door een koude periode en het […]

Energie – Marktupdate week 49 – 2020

De gasprijs is na de behoorlijke stijging van afgelopen week licht gedaald. De daling is met name te wijten aan de Amerikaanse prijzen die onder druk staan en dat werkt weer door via LNG-prijzen. Ook komt er volgens marktkenners een grote hoeveelheid LNG richting Europa. Tevens speelt het milde weer mee aan de neerwaartse prijsdruk […]

Energie – Marktupdate week 48 – 2020

De gasprijzen stegen deze week flink, waarbij de prijs voor het kalenderjaar 2021 een plus noteerde van bijna 5%. De stijging lijkt vooral het resultaat te zijn van een flink positief sentiment dat op de financiële en commoditymarkten regeert. Na maanden van onzekerheid wordt nieuws rondom het coronavaccin en de presidentsverkiezingen in de VS vertaalt […]

Energie – Marktupdate week 47 – 2020

Waar begin deze week de aardgasmarkt geleidelijk nog opliep kende deze de afgelopen dagen juist een zeer sterke daling. Het huidige prijsniveau van 2021 gaat nu zelfs richting het niveau van maart, tijdens de volledige lockdown. Vorige week schreven wij al dat de waarschijnlijke winst van Joe Biden de markten omhoog duwde. Nu in ieder geval de media Biden heeft uitgeroepen tot nieuwe president steunde dit het positieve sentiment alleen nog maar verder. Daasnaast verschijnt bijna dagelijks een artikel dat er een Coronavaccin aanstaande is, wat ook heeft bijgedragen aan de jubelstemming op in ieder geval de financiële markten.. De laatste dagen lijkt het realisme echter terug te komen. Een Coronavaccin is nog ver weg en zelfs als deze er is duurt het nog maanden voordat er voldoende dekking is bereikt om de economieën weer volledig te laten draaien en zo de vraag naar energie weer zal toenemen.

Mede vanwege het zachte weer en voldoende wind zijn de gasvoorraden goed gevuld. Dit zorgt voor een lagere vraag naar gas op korte termijn en werkt ook door naar de futuresprijzen van gas. De oliemarkt ondervindt wel steun aan het nieuws over het Coronavaccin. De markt kende de afgelopen periode een sterke stijging terwijl de vraag, voornamelijk door minder vervoer, substantieel lager is. De vraaguitval is de afgelopen maanden opgevangen door een verminderde productie van de OPEC+ landen, maar dit bestand is zeer broos. Zeker nu deze situatie nog even aan lijkt te gaan houden.

Energie – Marktupdate week 46 – 2020

Heus energiegeweld brak los deze week op de verschillende markten. Berichtgevingen over de waarschijnlijk winnende president Joe Biden en de positieve testresultaten van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus zorgde voor oplevingen en dalingen. Ondanks al deze schommelingen is de marktprijs van aardgas voor CAL-21 met twee procent licht gedaald tot 0,1348 €/m3, exclusief opslagen.

Deze daling is vooral van toepassing op de korte termijn prijs, waar veel neerwaartse druk werd geleverd door het weer. De temperaturen liggen namelijk hoger dan het gemiddelde. Daarnaast wordt er veel wind verwacht in Noordwest-Europa wat zal zorgen voor veel opwek door windmolens. Deze twee factoren, de hogere temperaturen en de duurzame windenergie, zorgen ervoor dat er minder vraag is naar aardgas; om te verwarmen en om elektriciteit mee te produceren.

Het voornaamste spektakelstuk was te zien op de oliemarkt; de prijs van ruwe olie steeg met 10 procent. Deze stijging zorgde ervoor dat een vat Brent olie net onder de 44 $ bleef. Een flinke stijging, maar de prijs van een vat olie komt nog niet in de buurt van de bedragen van vóór de coronapandemie. De prijs van een vat Brent olie lag toentertijd rond de 70 $ per vat.

De oorzaak van deze stijging is tweeledig. Aan het begin van deze week begonnen handelaren namelijk al met het inprijzen van het vooruitzicht dat de nieuwe president van de Verenigde Staten Joe Biden zou worden. Gecombineerd met dit vooruitzicht kwam het positieve nieuws over het al eerdergenoemde coronavaccin er bij.

Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN Amro, stelt dat voornamelijk de hoop op een vaccin de markt doet opleven, het opwaartse potentieel is nog beperkt. Mocht er namelijk een vaccin komen, dan komt de ‘normale’ situatie niet in één klap terug.