Artikelen door marktupdate

Energie – Marktupdate week 42 – 2020

Een rustige week op de energiemarkt met een stabiel verloop op voornamelijk de gasmarkt. Het koudere weer zorgt voor meer vraag naar aardgas, maar hier is nog niets van terug te zien in de markttarieven. Een verklaring hiervoor is dat het aanbod van Noors aardgas weer op peil is nadat de stakingen bij olie- en gaswerkers zijn beëindigd. Verder zorgt de constante toevoer van Russisch aardgas voor voldoende gas in de opslagen; een Europees gemiddeld niveau van 97 procent. Het markttarief voor aardgas is nauwelijks gewijzigd. Dit zorgt voor een markttarief van 0,1360 €/m³ exclusief opslag voor CAL-21, een nihil verschil ten opzichte van vorige week.

Op de oliemarkt is het tevens rustig. Door de productiebeperkingen van de Opec+ landen is er sprake van een lichte opwaartse prijsdruk, maar veel effect heeft dit nog niet. Een vat Brent olie blijft rond de $ 42 per vat. De beperkte impact van Orkaan Delta op de westkust van de Verenigde Staten zorgt er ook voor dat de prijs van olie vrijwel ongewijzigd blijft.

Energie – Marktupdate week 41 – 2020

In tegenstelling tot vorige week is de energiemarkt deze week meer in beweging. Het markttarief van aardgas voor CAL-21 is met vier procent gestegen. Hierdoor komt het markttarief voor CAL-21 op 0,1365 €/m³ exclusief opslag. Reden van deze opwaartse druk is te vinden in het koudere weer wat in opkomst is. Verder zijn de gasopslagen niet zo vol als gedacht wat tevens voor een opwaartse druk zorgt.

Het prijsniveau van Brent olie schommelt rond de $ 42 per vat. Een lichte stijging ten opzichte van vorige week dankzij orkaan Delta. Energiebedrijven hebben 80 procent van hun olieproductie in de Golf van Mexico gestaakt ter voorbereiding op deze orkaan. De verwachting is dat de prijs per olievat na de orkaan weer (licht) zal afnemen. Onduidelijk is of tevens de vraag naar olie gaat afnemen.

Uit een analyse van de OPEC wordt namelijk geconcludeerd dat de vraag naar olie rond 2040 een piek zal hebben. De alsmaar groeiende wereldbewolking zal ervoor zorgen dat de vraag naar olie blijft stijgen van 97,7 miljoen vaten per dag in 2021 naar 109,3 miljoen vaten in 2040. Volgens de OPEC zal na 2040 de daling intreden, een conclusie die niet de gehele oliewereld deelt.

Het Britse oliebedrijf BP heeft namelijk andere verwachtingen. BP stelt dat de piek naar olie nu al gaande is. Hierom gaat BP de komende jaren haar olieproductie afstoten tot een reductie van minimaal 40 procent in 2030. Daarentegen heeft het Brits- Nederlandse oliebedrijf Shell wel de verwachting dat de olievraag gaat stijgen de komende jaren, maar wat wel sterk afhankelijk is van het verloop van de coronapandemie.

Elektriciteit is deze week met twee procent gestegen. Hierdoor komt het markttarief voor CAL-21 op 47,50 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslag. Oorzaak van deze stijging is de onrust rondom de Brexit en de (mogelijk chaotische) uittrede uit het CO2-emissierechten systeem (EUA). Dit is alsnog een kleine stijging, maar wellicht een voorbode voor wat komen gaat.

Deze week is er in Brussel namelijk gestemd over de Klimaatwet. Woensdag is gebleken dat er steun is voor een Europese CO2-reductie van 60 procent, wat voor extra druk zorgt bij lidstaten om in ieder geval voor de reductie van 55 procent te gaan stemmen.

Deze ambitieuze doelstelling zorgt ervoor dat het Emission Trading System (ETS) opnieuw moet worden herzien, wat in 2018 al is gebeurd. Door deze doelstelling gaat het ETS namelijk een nieuwe fase in, de huidige staat van het systeem kan niet intact blijven. Dit stelt namelijk Hans van Cleef, senior energie-econoom van de ABN Amro.

Om een stap terug te doen; op de ETS worden CO2-emissierechten verhandelt. Het aantal emissierechten worden ieder jaar met 2,2 procent verminderd. Om de doelstelling te halen, zal dit percentage moeten worden verhoogd, aldus Van Cleef. De Europese Commissie zal met voorstellen moeten komen om de doelstelling te kunnen halen.

Het gevolg van deze nieuwe fase is dat de CO2-emissierechten de komende jaren duurder zullen worden. De emissierechten schommelen deze week rond de 25 €/ton, maar een stijging naar 30-40 €/ton is een reëel scenario volgens Van Cleef. Een basisscenario volgens de energie-econoom, maar gunstiger dan het tweede scenario. Hierin wordt een forse prijsstijging geschetst ten gevolge van het achterblijven CO2-reductie door regeringen en bedrijven. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de kosten voor emissierechten oplopen tot gemiddeld 50 €/ton.

Energie – Marktupdate week 40 – 2020

Het was een relatief rustige week voor de gasmarkt. Het CAL-21 tarief is ongeveer een halve procent gedaald ten opzichte van vorige week. Een rustige week voor de tarieven, maar wel een stevig bericht vanuit de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In de Staatscourant meldt het kabinet dat de NAM de puttenrij Uiterburen definitief wilt afsluiten.
De locatie Uiterburen maakt onderdeel uit van het aardgasveld in Slochteren en is de eerste locatie van het Groningen gasveld waar de gasputten definitief worden afgesloten en opgeruimd. Ongeveer 70 jaar geleden werd het gas hier ontdekt. De vondst leidde tot het besluit om geheel Nederland aan te sluiten op aardgas. De gasbel zat bijna 2.700 meter diep en bleek ongeveer 2.700 miljard kubieke meter gas te bevatten. In 1963 begon de distributie van het aardgas uit Slochteren. Gemeenten in de provincie Groningen werden toen als eerste aangesloten.

Energie – Marktupdate week 39 – 2020

De gasprijzen bewogen deze week zijwaarts. Cal-21 noteerde een kleine min terwijl Cal-22 een kleine plus noteerde. Prijsopdrijvende invloeden als een toename van de vraag naar gas werden gecompenseerd door prijsdrukkende invloeden. De belangrijkste prijsdrukkende invloed is de ontwikkeling van de olieprijs. Waar de olieprijs afgelopen week nog flink wist te stijgen is een kenterring […]

Energie – Marktupdate week 38 – 2020

De marktprijs van aardgas is deze week met vier procent gestegen tot een prijs van 0,1322 €/m3 voor CAL-21. Een oorzaak van deze stijging is de hogere temperatuur van afgelopen week, gepaard met weinig wind waardoor er lage opbrengsten waren vanuit de windmolens en de piekende elektriciteitsprijzen. Dit had als gevolg dat de gascentrales moesten […]

Energie – Marktupdate week 37 – 2020

Na een periode van stijging daalde de aardgasprijs de afgelopen week met bijna zeven procent (CAL-21). De belangrijkste oorzaak achter deze daling is de lagere olieprijs. Deze daalde afgelopen week tot net onder de 40$ voor een vat Brent olie. Deze dalende trend op de oliemarkt is een gevolg van achterliggende vraag en toenemende productie. Het gehoopte economische herstel komt – onder druk van een tweede Coronagolf – niet op gang terwijl de productie toeneemt. Onder druk van de OPEC is er de afgelopen maanden fors minder olie geproduceerd dan gepland.

Energie – Marktupdate week 36 – 2020

De gasprijs is afgelopen week met 4% gestegen ten opzichte van de sluiting
van week 35. De marktprijs van CAL-21 is gesloten op 0,1365 €/m3. De stijging
heeft te maken met het onderhoud aan het gasnetwerk in Europa, de lage LNG
toestroom en de lage productie in Nederland. Daarnaast is het weer kouder aan
het worden en zijn de vakanties voorbij. Dit heeft als gevolg een toenemende
vraag.

Daarentegen wordt er vanaf komend weekeinde weer meer
wind verwacht waardoor de door gascentrales geproduceerde elektriciteit te duur
wordt ten opzichte van de door windmolens geproduceerde elektriciteit.

De prijs van een vat Brent olie schommelt nog steeds rond de $ 45 per vat. De gevolgen van de orkaan Laura zijn meegevallen. In een aantal gevallen zijn er al oliemaatschappijen die de platforms weer aan het bemannen zijn. Daarnaast zijn ook de raffinaderijen weer aan het opstarten. Een duidelijke richting is er echter nog niet.

Energie – Marktupdate week 35 – 2020

De marktprijs van aardgas is deze week wederom met drie procent gestegen. De marktprijs voor CAL-21 sloot deze week op 0,1319 €/m3. De oorzaak van deze stijging is te vinden in het onvoorziene onderhoudswerk in de gascentrale in Noorwegen. Het onderhoudswerk verhinderde levering van aardgas naar Nederland.

Deze stijging zorgt ervoor dat de prijs voor een m3 aardgas weer beweegt richting de ‘oorspronkelijke’ marktprijs. De marktprijs verkeerde in een diep dal door de dalende vraag na het uitbreken van het corona virus. De vraag was normaal gesproken hoog omdat aardgas wordt gebruikt bij de productie van elektriciteit. Door het mondiale virus daalde tevens de vraag naar elektriciteit in grote sectoren zoals de industrie waardoor er indirect minder vraag was naar aardgas.

De prijs van een vat Brent olie schommelt rond de $ 45 per vat. De prijs is licht gestuwd door orkaan Laura in de Golf van Mexico die woensdagnacht aankwam in de zuidelijke staat Louisiana van de Verenigde Staten. Deze prijsdruk is ontstaan doordat olieraffinaderijen daar stil zijn komen te liggen en lichte schade hebben. Zolang er geen forse schade wordt geconstateerd, zal het prijs stuwend effect van korte duur zijn.

Elektriciteit steeg deze week met vijf procent tot een prijs (exclusief opslag) van 47,83 €/MWh voor CAL-21. De volatiliteit van deze markt was het meest noemenswaardig. Woensdag 26 augustus begon de marktprijs op de spotmarkt rond de € 3 per MWh, maar later in de avond bereikte de marktprijs de hoogste uurprijs van dit jaar; € 90 per MWh.

De reden van deze stijging kent verschillende oorzaken. Ten eerste was er beperkte beschikbaarheid op de kabel vanuit Noorwegen. Ten tweede lagen de gascentrales in Rijnmond en Diemen eruit en als laatste startte de kolencentrale in de Eemshaven niet. Dit heeft ervoor gezorgd dat er elektriciteit vanuit Duitsland moest worden geïmporteerd.

Deze redenen hadden een prijs stuwend effect, maar er was een oorzaak met een sterker aandeel. De prijs voor de CO2-emissierechten (EUA) zijn namelijk sinds het weekend stevig omhooggegaan, namelijk met € 3 per emissierecht, waardoor deze rond de 29 €/ton CO2 ligt. Deze stijging was hoogst onverwachts en is vooral gefundeerd op speculaties en onderbuikgevoel.

De CO2-emissierechten markt wijst naar een recent artikel in de Financial Times afgelopen weekend. Het media publiceerde het artikel ‘Carbon trading: the ‘one-way’ bet for hedge funds’. Een interessant artikel die concludeert dat de gestegen prijs van emissierechten wordt veroorzaakt door de Europese Unie. Brussel heeft namelijk bepaald dat industrieën groener moeten gaan produceren en zij wilt dit op deze manier die kant op drukken. Dit nieuws is niet nieuw, maar een artikel van de Financial Times heeft wellicht gezorgd voor een ‘wake-up call’ onder beleggingsfondsen zoals ‘hedge funds’.

Het artikel stelt dat de interesse vanuit dit soort partijen komt doordat de markt aan het evolueren is. De verwachting binnen die partijen is dat de marktprijs in 2022 gemakkelijk de € 40 zal bereiken. Handelaren verwachten dat de marktprijs zal moeten worden verdubbeld tot € 50 per ton om het gewenste effect vanuit de Europese Unie te hebben, namelijk het vergroenen van de industrie.

Energie – Marktupdate week 34 – 2020

De lange termijn aardgas markt beweegt al geruime tijd zijwaarts. Zolang er geen grote veranderingen in de verwachte vraag en aanbod plaatsvindt zal dit ook zo blijven. Voor 2021 ligt deze situatie iets anders. Het recente warme weer heeft gezorgd voor fors meer vraag naar aardgas voor de productie van elektriciteit. Om de voorraden al voor het winterseizoen niet te laten krimpen is er de afgelopen periode meer gas gekocht dan gebruikelijk rond deze tijd. Hierbij waren er ook economische positieve cijfers te horen over 2021. Zo voorziet De Nederlandsche Bank een groei van het BBP van 2,9% in 2021. Alles bij elkaar draagt dit bij aan een gestegen aardgasprijs voor 2021.