Energie – Marktupdate week 39 – 2020

De gasprijzen bewogen deze week zijwaarts. Cal-21 noteerde een kleine min terwijl Cal-22 een kleine plus noteerde. Prijsopdrijvende invloeden als een toename van de vraag naar gas werden gecompenseerd door prijsdrukkende invloeden. De belangrijkste prijsdrukkende invloed is de ontwikkeling van de olieprijs. Waar de olieprijs afgelopen week nog flink wist te stijgen is een kenterring in de maak. De OPEC heeft moeite om de productiebeperkingen te handhaven in de huidige marktomstandigheden. Een aantal deelnemende landen heeft haar productie opgevoerd om het hoofd te bieden aan de nijpende binnenlandse financiële situatie. De economische vooruitzichten laten door een toename van de geregistreerde coronabesmettingen in Europa en de Verenigde Staten ook een negatiever beeld zien. De olieprijs staat met $41,11 /vat (Brent, month-ahead) nog wel boven de $40, maar waar de olieprijs de afgelopen periode omhoog keek neemt het neerwaarts potentieel nu weer toe.

De elektriciteitsprijzen lieten deze week een flinke daling zien. De Cal-21 prijzen daalden van alle termijnprijzen het meest, met respectievelijk -3,6% voor baseload en -2,5% voor peakload. Een mooie week met voldoende productie van duurzame energie werd gecomplementeerd met een forse daling van de CO2 emissieprijs. Week op week daalde de prijs voor CO2 emissierechten met bijna 8% naar €26,50 /ton. Deze ontwikkeling vertaalt zich dus door in de termijnprijzen van elektriciteit.

Door het verminderde aandeel van kolencentrales in de Nederlandse energiemix heeft de ontwikkeling van de kolenprijs steeds minder invloed op de prijsontwikkeling van elektriciteit. Dit werd deze week weer geïllustreerd door een flinke stijging van de kolenprijs (+4%), terwijl de prijzen van elektriciteit fors daalden (-4%). De kolenprijs staat momenteel hoog door de zeer beperkte aanvoer van kolen naar Europa. Landen waar kolen een groot aandeel heeft in de energiemix, zoals bijvoorbeeld Duitsland, zien de prijzen van elektriciteit hierdoor stijgen.

Energie – Marktupdate week 38 – 2020

De marktprijs van aardgas is deze week met vier procent gestegen tot een prijs van 0,1322 €/m3 voor CAL-21. Een oorzaak van deze stijging is de hogere temperatuur van afgelopen week, gepaard met weinig wind waardoor er lage opbrengsten waren vanuit de windmolens en de piekende elektriciteitsprijzen. Dit had als gevolg dat de gascentrales moesten bijdraaien om het tekort op het elektriciteitsnet op te vangen.

De verwachting is echter dat de komende week de marktprijs van aardgas voor CAL-21 gaat dalen. De komende week gaat er namelijk een hardere wind opzetten. Hierdoor is de verwachting dat gascentrales minder nodig zijn voor elektriciteit; het gasverbruik gaat dus omlaag. Hiernaast komen de leden van de Opec+ komende donderdag bijeen om de productiebeperkingen te bespreken. Dit laatste kan een prijsdrukkend effect hebben op onder andere de markt van aardgas.

Afgelopen dinsdag kwam het Internationaal Energieagentschap (IEA) met negatieve verwachtingen over de vraag naar ruwe olie. Het agentschap gaf in hun maandelijkse marktrapport vooral de nadruk op de fragiele staat van de oliemarkt. Het agentschap stelt daarom de verwachtingen over de toekomstige vraag naar olie bij. Dit zal, gemiddeld genomen, uitkomen op een vraag van 91,7 miljoen vaten per dag in 2020, dit is ruim 8 miljoen vaten per dag minder dan in 2019. Dit is de verwachting van het agentschap, maar is sterk afhankelijk hoe de pandemie zich ontwikkelt. De prijs van een vat Brent olie is gisteren wel (gewoon) gestegen naar een prijs van $ 42 per vat.

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-21 is deze week met drie procent gestegen tot een prijs van 48,00 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslagen. Deze stijging heeft te maken met onder andere de CO2-emissierechten (EUA) waar bijna € 30 per ton CO2 voor moest worden betaald. Een andere reden was de lagere productie van windenergie zoals eerder is genoemd.

De elektriciteitsmarkt laat deze week vooral een enorme volatiliteit zien. Deze volatiliteit werd onder andere geuit op de dagvooruitmarkt. Afgelopen zondag kwamen negatieve prijzen tot stand door gunstige weersomstandigheden. Vanwege deze weersomstandigheden kwam hernieuwbare opwek goed uit de verf. Hierdoor was de laagste prijs -10,00 €/MWh.

Dinsdagavond was de situatie anders. De vraag naar elektriciteit was hoger en de opwek van hernieuwbare energie was lager waardoor de marktprijs op de dagvooruitmarkt uitkwam op 189,25 €/MWh.

Deze prijspieken kwamen als een verrassing voor de elektriciteitsmarkten in Noordwest-Europa. Alle aangesloten landen hadden te maken met diepe dalen en hoge pieken. Een marktkenner noemt deze situatie een ‘wake-up call’. Deze situatie is namelijk onlosmakelijk verbonden met de energietransitie; hoe moet de markt reageren op situaties met (ineens) veel hernieuwbare opwek?   

Energie – Marktupdate week 37 – 2020

Na een periode van stijging daalde de aardgasprijs de afgelopen week met bijna zeven procent (CAL-21). De belangrijkste oorzaak achter deze daling is de lagere olieprijs. Deze daalde afgelopen week tot net onder de 40$ voor een vat Brent olie. Deze dalende trend op de oliemarkt is een gevolg van achterliggende vraag en toenemende productie. Het gehoopte economische herstel komt – onder druk van een tweede Coronagolf – niet op gang terwijl de productie toeneemt. Onder druk van de OPEC is er de afgelopen maanden fors minder olie geproduceerd dan gepland. Dit kwam neer op:

  • 9,7 miljoen vaten olie per dag minder mei 2020 – juli 2020
  • 7,7 miljoen vaten olie per dag minder augustus 2020 – december 2020
  • 5,8 miljoen vaten olie per dag minder januari 2021 – april 2022

Nu deze restricties afbouwen wordt de productie weer opgevoerd. Met name Saudi Arabië produceert meer om marktaandeel terug te winnen.

Een sterke daling van de aardgasprijs heeft een direct prijsdrukkend effect op de prijs van elektriciteit. Dat de prijs van elektriciteit niet verder daalde had te maken met een licht gestegen kolen- en CO2-prijs. Tijdens de zomerperiode zijn maar de helft van de gebruikelijke CO2-rechten geveild wat deze prijs de afgelopen periode op niveau heeft gehouden. Nu de zomer is afgelopen worden de gebruikelijke aantallen weer aangeboden waardoor er een overschot ontstaat. Hiernaast heeft de Europese Commissie plannen om het CO2-reductiedoel te verhogen naar 60%. Dit zal mogelijk gepaard gaan met een bodemprijs voor de CO2 rechten waardoor de prijs wordt opgedreven.

De komende weken krijgt Europa te maken met een warm begin van de herfst. Met temperaturen van boven de 25 graden neemt de vraag naar elektriciteit toe wat zorgt voor meer vraag naar aardgas. Met het einde van het jaar in zicht heeft dit ook haar invloed op de prijsvorming van elektriciteit en aardgas voor 2021.

Energie – Marktupdate week 36 – 2020

De gasprijs is afgelopen week met 4% gestegen ten opzichte van de sluiting van week 35. De marktprijs van CAL-21 is gesloten op 0,1365 €/m3. De stijging heeft te maken met het onderhoud aan het gasnetwerk in Europa, de lage LNG toestroom en de lage productie in Nederland. Daarnaast is het weer kouder aan het worden en zijn de vakanties voorbij. Dit heeft als gevolg een toenemende vraag.

Daarentegen wordt er vanaf komend weekeinde weer meer wind verwacht waardoor de door gascentrales geproduceerde elektriciteit te duur wordt ten opzichte van de door windmolens geproduceerde elektriciteit.

De prijs van een vat Brent olie schommelt nog steeds rond de $ 45 per vat. De gevolgen van de orkaan Laura zijn meegevallen. In een aantal gevallen zijn er al oliemaatschappijen die de platforms weer aan het bemannen zijn. Daarnaast zijn ook de raffinaderijen weer aan het opstarten. Een duidelijke richting is er echter nog niet.

Elektriciteit is deze week met 3% gestegen tot 48,77 €/MWh PeakLoad (ex. opslagen) voor CAL-21. De oorzaak van deze stijging moet gezocht worden in de stijging van de CO2-emissierechten en het onderhoud en de koelwaterperikelen van de Franse kerncentrales.

De Europese Unie heeft het systeem met CO2-emissierechten in het leven geroepen om de elektriciteit-intensieve industrie een duwtje te geven. Dit duwtje moet in de richting van het investeren in duurzame productie technologieën zijn. Door emissierechten uit de markt te nemen zorgt zij voor een krapte op de CO2 markt waardoor deze zal gaan stijgen.

Daarnaast hebben de uitgebreide steunmaatregelen en het nieuwe inflatiebeleid in de Verenigde Staten ervoor gezorgd dat de beurzen verder stijgen. Het goedkope geld dat gecreëerd wordt moet toch ergens heen. De